Služby2018-07-26T13:40:17+00:00

Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme komplexné služby v súlade so zákonom o účtovníctve č 431/002 Z.z. (v znení neskorších predpisov). Vedenie podvojného účtovníctva je komplikovaný proces, a preto to radšej nechajte na  našu spoločnosť, kde každú chvíľu preškoľujeme svojich účtovníkov. Táto forma vedenia účtovníctva je výhodnejšia pre Vašu spoločnosť, nakoľko ušetrí náklady na účtovníka (mzda, odvody), nákup softwaru a jeho aktualizácií, školenia v oblasti účtovníctva, nepotrebujete priestor pre účtovníka a mnoho ďalších nákladov.

Samostatné spracovanie účtovníctva u nás prebieha tak, že aspoň raz za mesiac nám odovzdáte Vaše doklady a my ich zaúčtujeme. Výhodou tohto systému je, že hocikedy počas roka viete, ako hospodárite. Ako bonus k tejto službe dostanete bežné účtovné poradenstvo zadarmo.

 

Jednoduché účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka vedenie jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov, ktorí uplatňujú reálne vynaložené výdavky.
V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

Vedenie peňažného denníka
Vedenie pokladničnej knihy
Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
Vedenie evidencie majetku
Spracovanie podkladov pre daňové priznanie DPH a jeho vypracovanie
Vedenie bankovej knihy
Vedenie prijatých a vystavených faktúr

 

Personalistika + Mzdy

Okrem jednoduchého a podvojného účtovníctva Vám naša spoločnosť ponúka aj vedenie mzdovej agendy. Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý proces, pri ktorom je potrebné neustále sledovať legislatívne zmeny. Preto Vám naša spoločnosť ponúka službu, v ktorej sa na mesačnej báze postaráme o Vašu mzdovú agendu od vstupu zamestnanca až po jeho odchod zo spoločnosti a Vy sa môžete starať o Váš biznis.

Uvedená služba zahŕňa:

Výpočet miezd zamestnancov
Vypracovanie výplatných pások
Prehľady o zrazených a odvedených preddavkov na daň a následne podanie (elektronicky)
Mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre Zdravotnú poisťovňu a následne podanie (elektronicky)
Mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu a následne podanie (elektronicky)
Príkazy na úhradu
Zápočtové listy
Ročné zúčtovanie za zamestnanca
Prihlásenie/ Odhlásenie zamestnancov do/zo SP a ZP
Registrácia/ Odhlásenie zamestnávateľa do/zo SP, ZP, DÚ
Vypracovanie pracovných zmlúv

 

Zakladanie s. r. o.

Založenie s. r. o. je komplikovaný právne proces, ktorý si vyžaduje znalosť príslušných právnych predpisov a problematiky, s ktorou sa môžete stretnúť. Preto Vám ponúka naša spoločnosť službu zakladania s. r. o., kde bude Vašou úlohou iba overiť doklady, ktoré Vám zašleme a všetko ostatné je na nás.

Postup:

Kontaktujete nás so žiadosťou o založenie s. r. o.
Obratom Vám zašleme formulár , kde vyplníte údaje potrebné pre založenie spoločnosti
Na základe formulára Vám zašleme potrebné dokumenty
Uhradíte faktúru za založenie spoločnosti
A všetko ostatné je už na nás
Doplňujúce info:

Zaplatíme všetky poplatky za zápis spoločnosti
Po založení spoločnosti Vám zašleme všetky dokumenty k spoločnosti
Za každú viazanú alebo remeselnú živnosť je poplatok 7,5€